VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG – TRANG SỨC PHONG THỦY

Trầm hương là loại gỗ mang năng lượng dương khí rất mạnh, lại là một vị thuốc Đông y rất quý giá; vì vậy có rất nhiều tác dụng chữa bệnh cũng như điều hòa phong thủy. Gỗ trầm là chất liệu quý trong việc chế tác các pháp khí Phật giáo.

Trong các vật phẩm Trầm hương thì vòng tay và vòng cổ có thể thường xuyên mang theo bên mình. Năng lượng của Trầm hương xua tan âm khí, gió chướng, tà ma ngoại đạo. Thông thường Trầm hương càng lâu năm năng lượng càng mạnh. Đeo vòng tay Trầm hương một thời gian dài, năng lượng trên vòng sẽ dần chuyển sang người đeo. Nếu vòng tay có duyên được một bậc thượng sư truyền trao năng lượng thì đeo trên tay không khác gì mang một món pháp khí bên người. Dù đi đến chỗ âm khí vần vũ cũng không thể xâm nhiễm được vào cơ thể. Ngoài ra năng lượng của Trầm hương cũng tương tự như năng lượng của các luồng khí may mắn và tiền bạc trong vũ trụ. Đồng khí tương cầu, vì vậy các luồng năng lượng này sẽ nhờ lực hấp dẫn được đưa đến với chủ nhân sử dụng vật phẩm Trầm hương.

.
.
.
.